Το ABOUT: ως χώρος πολιτισμού έχει μία σύνθετη ταυτότητα. Συστεγάζει και υποστηρίζει τρεις μορφές των τεχνών, τα εικαστικά, την μουσική, και την ποίηση στο πλαίσιο της διεθνούς σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Παρουσιάζει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, συναυλίες σύγχρονης μουσικής και άλλες δραστηριότητες. Ο σκοπός είναι, οι προτάσεις αυτές να καταγραφούν ως μέρος μίας ιστορικής συνέχειας καλλιτεχνικών τάσεων.

Το ABOUT: επιμελείται κάθε μία από τις εικαστικές και μουσικές παραγωγές του εντάσσοντάς τις παράλληλα στην διάρθρωση ενός συνολικού προγράμματος. Η συστέγαση μουσικών & εικαστικών διοργανώσεων και η υποστήριξη της αυτοτέλειας του κάθε μέσου συνιστούν μία πολιτιστική πρόταση. Παρότι πολύ συχνά, το εικαστικό έργο που εκτίθεται λειτουργεί ως ένα περιβάλλον για ένα μουσικό γεγονός και αντίστροφα ένα μουσικό έργο μπορεί να δημιουργήσει μία ατμόσφαιρα πρόσληψης ενός εικαστικού έργου που παρουσιάζεται παράλληλα, τα εικαστικά και τα μουσικά ή άλλα projects δεν συνδέονται ενδογενώς μεταξύ τους. Εξαίρεση αποτελούν έργα που έχουν δημιουργηθεί εξ΄αρχής με συνδυαστικά μέσα.

Στο συνολικό πρόγραμμα φιλοξενούνται κατά καιρούς συναφείς δραστηριότητες άλλων φορέων του πολιτισμού και διαφορετικές προτάσεις επιμέλειας. Επίσης, παρουσιάζονται ερευνητικές δραστηριότητες με επιστημονικό χαρακτήρα που συνδέονται κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο με τις τέχνες.

Όλα τα έσοδα που έχει το ABOUT: από πωλήσεις έργων τέχνης, βιβλίων, εισιτήρια συναυλιών κ.ά. επανεπενδύονται στις δραστηριότητες και διοργανώσεις του ABOUT:.

Συμπληρώνοντας την άνοιξη του 2012, δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του, έχουν παρουσιαστεί 67 διαφορετικές παραγωγές: 26 μουσικές παραγωγές (48 συναυλίες), 12 εκθέσεις (7 ατομικές & 5 ομαδικές), 10 διοργανώσεις ποίησης / βιβλίο / ομιλίες, 10 εκπαιδευτικά, 9 παραγωγές σε άλλους χώρους (εκθέσεις, συναυλίες, performances, residencies).

Τις διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον Χώρο του ABOUT: έχουν παρακολουθήσει περίπου 19.000 άνθρωποι.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του προγράμματος του Χώρου Πολιτισμού ABOUT: έχουν η Μαρία Αλούπη (πιανίστα & συνθέτης) και ο Ανδρέας Δικτυόπουλος (συνθέτης & προγραμματιστής).

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player